logoUPaFTK  logo 30 let logo Teloolomouc web

Těloolomouc 2022

25.8.–27.8.2022

Na setkání tělovýchovných pedagogů představíme novinky ve školní i mimoškolní tělesné výchově od předškolního věku po seniory, děti zdravé i postižené.
Ukážeme a nabídneme nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace. Obsáhneme oblast gymnastiky, atletiky, plavání, sportovních her, didaktik, pedagogiky a další.
Cílem setkání je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti tělesné výchovy.

Plavání

Gymnastika

Atletika

Sportovní a pohybové hry

Kurzovní výuka

Integrace žáků se SP

Didaktika TV a sportu

Pedagogika TV a sportu

O akci

Pod dobu konání se nám podařilo vytvořit jeden ze základních stavebních kamenů pro systém dalšího vzdělávání učitelů a kariérní růst pedagogů.

Chceme vytvořit prostor pro spojení teorie a praxe, prostor pro skutečný a přínosný kontakt všech účastníků, tělovýchovných pedagogů a pracovníků institucí zaměřených na děti a mládež. Současnou snahou je pokus zdůraznit důležitost pohybu, zdraví, tělesné výchovy i sportu v životě člověka i společnosti.

Cílem setkání je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti tělesné výchovy, sportu a pohybu, volného času (outdoorových aktivit), domů dětí a mládeže a středisek volného času, ukázat a nabídnout nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace...

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek 1 390 Kč (přihlášení do konce června 2022), 1.600 Kč (přihlášení od 1. července 2022). Každý třetí a další učitel z jedné školy nebo organizace má snížený konferenční poplatek na 790 Kč.

Ubytování a strava bude zajištěna po předchozí rezervaci na vysokoškolských kolejích a menze v areálu fakulty v Neředíně.

Ubytování je možné v 1 lůžkovém pokoji 410 Kč/noc (omezený počet), 2-3 lůžkovém pokoji 320 Kč/noc.

Strava 435 Kč/den (snídaně 145 Kč, oběd 150 Kč, večeře 140 Kč).

Ubytování a stravu je nutno objednat předem a zaplatit spolu s účastnickým poplatkem. Rozepište, za co platíte.

ÚHRADA POUZE FAKTUROU (FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY)!
PLATBA FAKTUROU – S PLATBOU VYČKEJTE NA FAKTURU, KTEROU ZAŠLEME NA ZÁKLADĚ VYŠEHO PŘIHLÁŠENÍ. NELZE HRADIT PŘEVODEM BEZ FAKTURY.

Novinky

Rozhodnutí o udělení akreditace

Akce je akreditována: MŠMT ČR udělilo akreditaci instituci FTK UP v Olomouci k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o absolvování: Těloolomouc, č. j. 15557/2019-2-530 Platnost je stanovena do 30. 10. 2022.

Ke stažení 

Materiály pro účastníky

Účastník ZDE nalezne podrobný rozvrh praktických či teoretických lekcí a sám si zvolí, které aktivně absolvuje. Přihlášení na jednotlivé lekce proběhne v Olomouci. Večerní program nabízí diskuse u kulatých stolů na aktuální témata, posezení s přáteli i příjemnou zábavu.

Informační centrum akce
Provoz informačního centra bude zahájen ve čtvrtek 25. srpna 2022 od 13:00 hod. Zde bude probíhat registrace, včetně ubytování a stravy.

Kontakty
V době otevření Infocentra pouze:
+420 739 249 082

Rozvrh stravování

Snídaně 6.45 – 8.15 hod.
Oběd 12.00 – 13.30 hod.
Večeře 17.30 – 19.30 hod.

 

Design, code: Mgr. Jiří Veverka

Přihlášení

Kontakt

Mgr. Jana Seidlová
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Hynaisova 9
Olomouc 771 11
tel.: +420 585 636 502 
email: jana.seidlova@upol.cz