Těloolomouc v Žurnálu

Tady si můžete přečíst krátkou reportáž z Těloolomouce 2017 na stránkách Žurnálu UP.

Fotky z akce

Na Facebooku FTK si můžete prohlédnout galerii Martina Višni, který Těloolomouc sledoval po celou dobu přes foťák. Klikejte tady.

Změny v rozvrhu - 31. 8.

Dnešní lekce v lanovém centru a odpolední Cílové sporty s J. Wittmannovou jsou zrušené. Na golf s T. Bank Navrátíkovou sraz v 15:30 před AC BALUO.

P.S.: Novinky můžete sledovat také v události na FB zde

Infocentrum akce

Informační centrum Těloolomouce bude v provozu v tyto časy:

středa 14:00–20:00,

čtvrtek 7:00–18:00,

pátek 7:00–15:00. Více tady

Rozvrh lekcí ke stažení

Rozvrh lekcí Těloolomouce si můžete stáhnout do svého mobilu či počítače v souboru PDF, případně stáhnout a vytisknout. Stahujte zde (3,3 MB).

Organizační pokyny

Účastnický poplatek

890 Kč

Uhraďte složenkou či platebním příkazem (je nutné uvést jméno účastníka) na účet:

Komerční banka Olomouc,

č.ú. 19-1096330227/0100

konstantní symbol: 308

variabilní symbol: 99510441 

Ubytování a stravu je nutno objednat předem a zaplatit spolu s účastnickým poplatkem. Rozepište, za co platíte.

 

Ubytování & stravování

Bude zajištěno po předchozí rezervaci na vysokoškolských kolejích a v menze. 

 

Akreditace

Akce je akreditována, MŠMT ČR udělilo akreditaci instituci FTK UP v Olomouci k provádění vzdělávacích programů, č. j. 17 209/2007-25. Platnost je stanovena do 15. 9. 2019.