Těloolomouc v Žurnálu

Tady si můžete přečíst krátkou reportáž z Těloolomouce 2017 na stránkách Žurnálu UP.

Změny v rozvrhu - 31. 8.

Dnešní lekce v lanovém centru a odpolední Cílové sporty s J. Wittmannovou jsou zrušené. Na golf s T. Bank Navrátíkovou sraz v 15:30 před AC BALUO.

P.S.: Novinky můžete sledovat také v události na FB zde

Infocentrum akce

Informační centrum Těloolomouce bude v provozu v tyto časy:

středa 14:00–20:00,

čtvrtek 7:00–18:00,

pátek 7:00–15:00. Více tady

Rozvrh lekcí ke stažení

Rozvrh lekcí Těloolomouce si můžete stáhnout do svého mobilu či počítače v souboru PDF, případně stáhnout a vytisknout. Stahujte zde (3,3 MB).

Přihlašování na lekce

K dotazům na přihlašování na jednotlivé lekce: Z nabídky lekcí si poskládáte svůj vlastní rozvrh přímo na místě. Valná většina lekcí není kapacitně omezena a lekce se během setkání budou opakovat, takže se nemusíte bát, že by se na někoho nedostalo. 

Základní informace

O akci

Je to jeden ze základních stavebních kamenů pro systém dalšího vzdělávání učitelů a kariérní růst pedagogů.

Chceme vytvořit prostor pro spojení teorie a praxe, prostor pro skutečný a přínosný kontakt všech účastníků, tělovýchovných pedagogů a pracovníků institucí zaměřených na děti a mládež. Současnou snahou je pokus zdůraznit důležitost pohybu, zdraví, tělesné výchovy i sportu v životě člověka i společnosti.

Cílem setkání je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti tělesné výchovy, sportu a pohybu, volného času (outdoorových aktivit), domů dětí a mládeže a středisek volného času, ukázat a nabídnout nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace... 

Setkávání vzniklo v roce 1995 v Olomouci z iniciativy pracovníků katedry učitelství tělesné výchovy. První Těloolomouce se zúčastnilo 200 zájemců. Akce byla úspěšná a líbila se natolik, že o dva roky později, tedy v roce 1997, se do Olomouce sjelo přes 500 lidí se zájmem o pohyb, sport a zdraví. Konání tohoto ročníku Těloolomouce bylo ohroženo povodněmi. Zničená sportovní hala i další sportoviště ale neodradily organizátory ani účastníky od uskutečnění druhého ročníku. 

Prozatím poslední ročník Těloolomouc 2014 si můžete připomenout prostřednictvím tohoto článkufotogalerie na Facebooku pořádající Fakulty tělesné kultury (k prohlížení není nutné se registrovat a přihlašovat) nebo videa z dílny Lukáše Masnera tady.

Na základě zkušeností olomoucké akce vznikly další podniky podobného zaměření - Tělopraha, Tělobartošovice, Tělokopřivnice, Těložďár,… Přesto zůstává Těloolomouc svým rozsahem, obsahem i zájmem pro tělovýchovnou veřejnost nejatraktivnější.

Akce je akreditována: MŠMT ČR udělilo akreditaci instituci FTK UP v Olomouci k provádění vzdělávacích programů, č. j. 17 209/2007-25. Platnost je stanovena do 15. 9. 2019.

Akce se koná za finanční podpory Statutárního města Olomouce. 

 

Účastnický poplatek

890 Kč

Pokud se přihlásí více účastníků z jedné školy/organiazce, poskytujeme druhému a každému dalšímu přihlášenému 20% slevu z plné výše poplatku. 

Uhraďte složenkou či platebním příkazem (je nutné uvést jméno účastníka) na účet vedený u Komerční banky Olomouc: 

č.ú. 19-1096330227/0100

konstantní symbol: 308

variabilní symbol: 99510441 

Ubytování a stravu je nutno objednat předem a zaplatit spolu s účastnickým poplatkem. Rozepište, za co platíte.

 

Místo konání

>> mapa míst konání <<

Přednášky, workshopy a semináře Těloolomouce 2017 se uskuteční zejména v Aplikačním centru BALUO, ve střední Evropě jediném vědecko-technickém parku, který je zaměřený na podporu pohybové aktivity a prevenci onemocnění moderní doby. Centrum, slavnostně otevřené 11. 11. 2016, se nachází v areálu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v olomoucké městské části Neředín. 

Více o AC BALUO zde

Celá akce bude zahájena v aule fakulty v budově NA. Dalšími místy konání jsou tělocvična FTK UP Hynaisova, tělocvičny ZŠ Helsinská, ZŠ Tererovo nám. a SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga.  

 

Informační centrum akce

V případě jakýchkoliv dotazů spojených s orientací ve městě, dopravu na sportoviště a vůbec k průběhu akce vám bude k dispozici informační centrum, jehož tým vám poradí se vším, co budete potřebovat. 

telefon: 739 249 082

 

středa 30. 8. 14:00–20:00

FTK UP, budova NA, 4. podlaží, prostor před aulou 

adresa: třída Míru 117, 771 11 Olomouc

čtvrtek 31. 8. 7:00–18:00

pátek 1. 9. 7:00–15:00

AC BALUO, naproti recepci 

adresa: U Letiště 32, 771 11 Olomouc

 

Ubytování & stravování

Bude zajištěno po předchozí rezervaci na vysokoškolských kolejích a v menze v areálu fakulty v Neředíně.

ubytování - 290 Kč/noc

stravování - snídaně 50 Kč - oběd 120 Kč - večeře 100 Kč

Viz www.skmupol.cz.

 

Strava

7:00–8:30 snídaně

11:15–13:00 oběd

17:30–19:00 večeře

 

Materiály pro účastníky

Účastník předem obdrží podrobný rozvrh praktických či teoretických lekcí a sám si zvolí, které aktivně absolvuje. Večerní program nabízí diskuse u kulatých stolů na aktuální témata, posezení s přáteli i příjemnou zábavu. V průběhu setkání lze zakoupit sportovní vybavení, pomůcky, knihy a další materiály, související s tělesnou výchovou, zdravím a pohybem. Setkání vzniklo z iniciativy uspokojit potřeby aktivních lidí, kterým není lhostejný vývoj v oblasti tělovýchovy a zdraví na školách.